הרצאות / סדנאות    TALK SHOWS

איומי סייבר על מערכות חלל: תובנות מטרידות מהמלחמה באוקראינה

מרצה: ד"ר גיל ברעם

תחום החלל הוא אחד התחומים החשובים ביותר מבחינת אסטרגטגית לביטחונן הלאומי של מדינות ולאנושות כולה כתשתית תקשורת גלובלית המאפשרת גם שירותי ניווט, חיזוי מזג אוויר ואסונות טבע ועוד.

פגיעה בתקשורת לוויינית מובילה להשבתת התקשורת על פני כדור הארץ והמלחמה באוקראינה הדגימה זאת.
מהם הסיכונים שחשוב להיערך אליהם? איך אפשר להתמודד? ומה אפשר ללמוד מהניסיונות של רוסיה להשבית את התקשורת הלוויינית באוקריאנה?

מחפשים הרצאה או סדנא? הרצאות וסדנאות מעניינות במגוון תחומים אצלכם בארגון.