הרצאות / סדנאות    TALK SHOWS

אתיקה – שמתיקה – למה לי קוד אתי בארגון?

מרצה: פרופ' אורלי שפירא – לשצ'ינסקי

קיימות שתי גישות מרכזיות הנוגעות לאתיקה בארגון. האחת, אתיקה היא עניין של יושר אישי, שישנו או איננו, ולכן קוד אתי לארגון לא יסייע להגביר את האתיקה בו.
השנייה, גם אם העובדים לא תמיד יקפידו על כללי האתיקה, הציות הוא משני בחשיבותו לכך שהעובדים יהיו מודעים לסטנדרטים האתיים בארגון, לכן יש צורך בקוד אתי לארגון.
לאורם של גישות אלו, במהלך ההרצאה אציג מחקרים עדכניים בינלאומיים מחזית המחקר הקשורים לאתיקה ארגונית, דרכי פיתוח והטמעת קודים אתיים בארגון. בהתאם לאתגרי הארגון הספציפי, בדרך חווייתית אציג מבחנים (מבחן הצחנה, מבחן המודעה בעיתון, ומבחן האמא) שפותחו בניו-זילנד העשויים לסייע לקבלת החלטות אתיות.
ההרצאה מבוססת על ספרי באנגלית "היבטים בינלאומיים של אתיקה ארגונית במערכות חינוך": לחצו כאן

משך זמן ההרצאה- 45 דקות, ניתן להרחיב לסדנא לפיתוח קוד אתי בארגון בהתאם לצרכי הארגון.
קהל היעד: בעלי תפקיד מגוונים בארגון ועובדיו.

מחפשים הרצאה או סדנא? הרצאות וסדנאות מעניינות במגוון תחומים אצלכם בארגון.