הרצאות / סדנאות    TALK SHOWS

חטא היוהרה של המודיעין ב- 1973

מרצה: גדעון מיטשניק

הרצאה מיוחדת לרגל ציון 50 שנים למלחמת יום הכיפורים

לכישלון המודיעין הצבאי במלחמת יוה"כ היה מחיר כבד בנפש ורב השלכות על החברה הישראלית.
אל מול "הסימנים המעידים" הרבים לא ניתנה ההתרעה בזמן וחלק מבכירי המודיעין הודחו בעקבות וועדת אגרנט.

מה קרה שם לאנשי המודיעין בדרך למלחמת יום הכיפורים? מה קרה שנבלמו כל בעלי הדעה האחרת והתקבעה רק דעה אחת? האם הכשל הזה יכול לחזור על עצמו?
בהרצאה מרתקת סוקר גדעון את שהתרחש בקהיליית המודיעין ערב מלחמת יום הכיפורים ומספק הצצה נדירה לאחת הפרשיות שהשפיעו על דמותה ועיצובה של החברה הישראלית לאחרת המלחמה.

מחפשים הרצאה או סדנא? הרצאות וסדנאות מעניינות במגוון תחומים אצלכם בארגון.