הרצאות / סדנאות    TALK SHOWS

מגמות-העל בישראל ובעולם

מרצה: פרופ' דוד פסיג

מספר מגמות-על חברתיות עומדות לעצב את המאה ה-21.
הרצאה זו תרחיב במתודולוגיה כיצד מזהים אותן ותפרט את השלכותיהן הגלובליות והלוקאליות במגוון תחומים — כלכליים, חברתיים, ערכיים, דתיים ועוד.

מחפשים הרצאה או סדנא? הרצאות וסדנאות מעניינות במגוון תחומים אצלכם בארגון.