הרצאות / סדנאות    TALK SHOWS

מדוע עובדים נסוגים מעבודתם, ואיך ניתן לצמצם תופעות אלו?

מרצה: פרופ' אורלי שפירא – לשצ'ינסקי

התנהגויות נסיגה של עובדים מסוג איחורים, היעדרויות, נטייה לעזוב ועזיבה בפועל פוגעים באווירה הארגונית, באפקטיביות הארגונית, בלקוחות, וגורמים נזקים כלכליים לארגון.
במהלך ההרצאה אציג מחקרים עדכניים בינלאומיים הקשורים למנבאי תופעות אלו, הקשרים בין תופעות אלו והדרכים לצמצומם בארגונים שונים.
בהתאם לאתגרים הספציפיים של הארגון, בדרך חווייתית, תוך שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים, אעלה תרחישים מגוונים, ובשיתוף המשתתפים יועלו מגוון אסטרטגיות לצמצום התנהגויות נסיגה בארגון הספציפי.
ההרצאה מבוססת על ספרי "אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית" בהוצאת פרדס: לחצו כאן

משך זמן ההרצאה- 45 דקות, ניתן להרחיב לסדנא בהתאם לצרכי הארגון.
קהל היעד: בעלי תפקיד מגוונים בארגון ועובדיו.

מחפשים הרצאה או סדנא? הרצאות וסדנאות מעניינות במגוון תחומים אצלכם בארגון.