הרצאות / סדנאות    TALK SHOWS

מהסתכלות טקטית לראייה מקצועית: מפגש משא ומתן מתקדם

מרצה: עו"ד ונסה סיימן

ניהול משא ומתן מהווה חלק בלתי נפרד ממיומנויות הניהול הדרושות למנהלי הארגון ויועציו המשפטיים. למעשה, הם נמצאים מידי יום במגוון רחב של תהליכים במציאותו היומיומית:
המשא ומתן עם הלקוח הינו המשא ומתן מול הצד השני, והוא אינו דומה למשא ומתן הפנים ארגוני בארגון עצמו וכיוצ"ב.

לכל אחד אתגרים שונים ולכן זקוק הוא לכלים שונים להתנהלות יעילה במשא ומתן השוטף.
נושא ונותן מיומן יודע להתאים את התנהלותו לנסיבות התהליך, למטרותיו ויעדיו. בפועל, זירות המשא ומתן של היועצים הן שתיים:

(א) המשא ומתן המנוהל פנימה- עם הלקוחות הפנימיים;
ו –(ב) המשא ומתן המתנהל החוצה – מול הצד השני, נציגיו ויועציו.

מעבר למאזן הכוחות "האובייקטיבי" בין הצדדים, אדם המבין את תהליך המשא ומתן ומיומן בניהולו, מצליח לשכנע, מניע לשיתוף פעולה, מונע ופותר קונפליקטים, ומביא תוצאות טובות יותר, לטווח הקצר ולאורך זמן, תוך מיצוי מלא של תהליך המשא ומתן מול הצד השני – פנימי או חיצוני.

במסגרת ההרצאה ונסה סוקרת את הנושאים הבאים:

  • משא ומתן מקצועי: מהסתכלות טקטית לראייה מערכתית.
  • פיצוח הגורם האנושי במשא ומתן: כלים טכניקות ודרכי התנהלות.
  • עקרונות לבחירת אסטרטגיה במשא ומתן: חלוקה? הרחבה או מיקוח?
  • צ'ק ליסט הכנה למשא ומתן מורכב.
  • אתגר הפערים בתפיסת מציאות: כלים לניהול משא ומתן על היבטים מקצועיים לעומת מסחריים.
  • משא ומתן בפלטפורמות דיגיטליות: ZOOM, מייל או וואטסאפ – עשה ואל תעשה!

הרצאה זו תעניק למשתתפים הסתכלות חדשנית על תהליכי המשא ומתן, לצד כלים תפיסתיים ויישומים להתמודדותם עם אתגרי המשא ומתן המאפיינים את עבודתם המקצועית.

מחפשים הרצאה או סדנא? הרצאות וסדנאות מעניינות במגוון תחומים אצלכם בארגון.