הרצאות / סדנאות    TALK SHOWS

מה מגלה המגילה – סדנת מגילה

מנחה: איציק דרור

הסדנה עוסקת בפרוק והרכבה של חלקי המגילה ובחינת תוכנה, היא מבקשת להתחקות אחרי הלבטים והדילמות שלוו את מנהיגי ישראל בבואם לנסח את המסמך המכריז על  כינונה של ריבונות יהודית חדשה בארץ המולדת, עד לשלב של אישור הנוסח הסופי. 

משתתפי הסדנה יחולקו לקבוצות עבודה קטנות בהן ינהלו שיח והפעלה הנוגעים לאספקטים שונים של המסמך. 

בדיון משותף נבחן את הערכים המבוטאים במגילה וכיצד ההכרעות הגורליות שקיבלו חברי מועצת העם באותם ימים רלוונטיות לחיים שלנו היום. 

במהלך הסדנה נתחקה אחר גלגוליה של המגילה . היכן היא נמצאת כיום? ומה צופן לה העתיד.

מחפשים הרצאה או סדנא? הרצאות וסדנאות מעניינות במגוון תחומים אצלכם בארגון.