הרצאות / סדנאות    TALK SHOWS

מודלים ומחזורים בעלייתן וקריסת של ארגונים, מעצמות וציביליזציות

מרצה: פרופ' דוד פסיג

כולם עסוקים בימי מגפת הקורונה הללו בסוגיה אם ארגונים, מדינות וגם ציביליזציות ישרדו את המשבר.
רבים ניסו להבין את הסיבות לעלייתם וקריסתם של ארגונים ותרבויות.
בהרצאה זו אסקור מודלים ומחזורים רבים המנסים לחזות תהפוכות גדולות.
אתעכב על הרציונל מאחוריהם ואבחן מה רלבנטי למדינות ולכלכלות הגדולות בעולם של שנות ה-20 במאה ה-21.

מחפשים הרצאה או סדנא? הרצאות וסדנאות מעניינות במגוון תחומים אצלכם בארגון.