הרצאות / סדנאות    TALK SHOWS

מוטיבציה ומחוברות

מרצה: גיא בן דוד

היכולת של מנהלים להשפיע על רמת המחוברות והמוטיבציה באה מהבנת המהות האנושית הייחודית של אנשיהם.
הקשר בין מודעות בינאישית גבוהה ומעשי מנהיגות לבין מחוברות הוא מובהק וחד משמעי.
מחקרים רבים מתייחסים אליהם כמרכיבים החיוניים ביותר לגידול בשביעות רצון, שיפור התפוקה ונאמנות לארגון.

במפגש תמצית ממוקדת מתוך תכנית פיתוח מנהיגות בהקשר של יחסים בארגון, חכמת אנשים, מוטיבציה, חניכה, הערכת עובדים ושימור אנשי מפתח. יובאו תוצרי מחקר עדכניים ודוגמאות מארגונים מובילים לשיטות וכלים שנועדו לחזק את המוטיבציה והמחוברות.

מחפשים הרצאה או סדנא? הרצאות וסדנאות מעניינות במגוון תחומים אצלכם בארגון.