הרצאות / סדנאות    TALK SHOWS

ממשל תאגידי – מה זה?

מרצה: ארז ברק

חברות בע"מ ובורסות לני"ע קיימות כבר מאות שנים ועדיין נושאים בסיסיים אינם מוסדרים.
כמו בשיטות ממשל דמוקרטיות, כך גם בתאגידים נסחרים, מנגנוני האיזונים והבלמים מאותגרים באופן קבוע.
האם השאת ערך המניה נמצאת בעדיפות עליונה מנקודת המשקיע? האם ESG צריך להיות חלק מהחזון של התאגידים?
להרבה שאלות מסוג זה אין תשובה אחת נכונה, אך חשוב להיות מודעים לאפשרויות השונות.
בהרצאה יידונו נושאים כמו ערכים ציבוריים, מוסר ועסקים ועוד.
נשאל שאלות כמו: מה תפקיד יו"ר דירקטוריון? האם יש לשמור על הפרדת רשויות תאגידית? ועוד.
לאורך ההרצאה ישולבו דוגמאות מאירות עיניים מאירועים בחברות.

מן העיתונות

מחפשים הרצאה או סדנא? הרצאות וסדנאות מעניינות במגוון תחומים אצלכם בארגון.