הרצאות / סדנאות    TALK SHOWS

סדנת שטח אורבנית

מרצה: דנה ארן

במהלך כשלוש וחצי שעות יחוו המשתתפים פעילות מבצעית מרתקת ומהנה בשטח עירוני.
הם יתכננו ויוציאו לפועל מבצע במתווה עירוני אמיתי, יסכלו פעילות ריגול נגדי, ותוך כדי כך יבצעו בצוותים תכנון והערכת מצב בשטח.

בהמשך הסדנה יחשפו המשתתפים למודל M.E.T.A – מודל שימושי וייחודי, אשר יושם באינספור מצבים מורכבים בשטח, במהלך שירותי במשרד ראש הממשלה, ומהווה חלק אינהרנטי וקריטי מקבלת ההחלטות בפעילויות מבצעיות מורכבות.
המודל ממקד את תחום ההחלטה, מאפשר לקבל החלטות קריטיות במהירות, ומקטין את מרחב הטעות באופן שבו ההחלטות שיתקבלו, יהיו "טובות מספיק" בכל סיטואציה נתונה.

מחפשים הרצאה או סדנא? הרצאות וסדנאות מעניינות במגוון תחומים אצלכם בארגון.