הרצאות / סדנאות    TALK SHOWS

סדנת L.A.E.D

מנחה: דנה ארן

בתקופה זו מציב בפנינו עולם הניהול אתגרים רבים – העתיד בלתי ניתן לחיזוי ומה שנראה כברור, הופך לעיתים למתעתע ולחמקמק.
יחד עם זאת מנהלים מחויבים להשיג תוצאות, והם מאותגרים מדי יום על ידי התחרות הגואה. מציאות זו מוגדרת בעולם הארגוני כ: 
VUCA – Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity

אל מול ה"רעש" הבלתי פוסק שמציאות הVUCA  מביאה לחיינו, עולה הצורך בפיתוח חוסן אישי, מודעות ויכולת התבוננות אמיצה ועמוקה, אותה אנו מכנים Mastering Yourself.

מודל L.E.A.D  פותח על מנת לאפשר למנהלים, בדרגים שונים, להתמודד עם מציאות זו.

 L.E.A.D היא תפישה מנהיגותית שלמה, המשמשת כבסיס לפיתוח וצמיחה – בסיסי המנהיגות שלה הם  Listening, Executing, Analyzing, Dreaming  –  אלה השרירים המנהיגותיים שמנהלים צריכים לפתח, לחזק ולאזן, על מנת שיוכלו לפעול מתוך מודעות, בחירה ואחריות אישית.  

וכמובן שקיים מתח מובנה בין ארבעת בסיסי המנהיגות הללו (הביטוי של המתחים הללו מתורגם ל 8 מרחבי מנהיגות איתם הדרג הניהולי מתמודד).

שאלון L.E.A.D מספק למנהל פרופיל אישי המציע התבוננות מעמיקה על האיזונים וחוסר האיזונים ב 8 מרחבי המנהיגות שמציע המודל. כל מרחב כזה מציע שתי התנהגויות המצויות בשני צידיו של המרחב, והתבוננות מעמיקה על הדרך בהן התנהגויות אלו באות לידי ביטוי בחיי היום-יום.

לבסוף, הפרופיל מציע למנהל התבוננות אישית על עוגנים אישיים המאפיינים את תפקודו, אזורי פריצה נדרשים, התנהגויות מיטיבות והתנהגויות שאינן אפקטיביות (התנהגויות ׳צל׳), כל זאת על בסיס פרופיל  L.E.A.D אישי.

אם גם המנהלים בארגון שלכם מרגישים צורך להתפתח, להתקדם ולדעת לנהל טוב יותר את עצמם ואת התוצאות שלהם, אתם מוזמנים לקחת חלק ולהצטרף לחברות המובילות שיישמו את מודל L.E.A.D

מחפשים הרצאה או סדנא? הרצאות וסדנאות מעניינות במגוון תחומים אצלכם בארגון.