הרצאות / סדנאות    TALK SHOWS

סודותיה של מגילת העצמאות – תוכן צורה סמל

מרצה: איציק דרור

מגילת העצמאות נכתבה באחת משעותיה הקשות ביותר של מדינת ישראל, במהלך של שלושה שבועות לפני טקס ההכרזה.
ההרצאה מספרת את תולדותיה של המגילה, מנסחיה וחותמיה ולאן התגלגלה במשך השנים.
נתחקה אחר תהליך גיבושה, לבטי הניסוח שלה, ודילמות ערכיות ופוליטיות אל מול משברים ופשרה שליוו את כתיבתה, כמו גם את רציונל המבנה הצורני שלה והערכים הסמליים המגולמים בו.
המגילה על חלקיה השונים: ההיסטורי, ההצהרתי והערכי, נתפסת בעיני רבים כתמצית חזון "האני מאמין" של המייסדים וכמסמך מכונן אשר הפך לתעודת הזהות ולתעודת הלידה של המדינה היהודית החדשה

מחפשים הרצאה או סדנא? הרצאות וסדנאות מעניינות במגוון תחומים אצלכם בארגון.