הרצאות / סדנאות    TALK SHOWS

עסקאות בעלי עניין

מרצה: ארז ברק

כולם (כמעט) שמעו על עסקת 'בזק-יס' ואיך בעל השליטה ניסה (לכאורה)להתעשר על חשבון הציבור. האם צריך לאסור על עסקאות עם בעלי שליטה?
ננסה להבין יותר על ידי ניתוח דוגמאות אמיתיות, ייחודיות (בחלקן – מטרידות) ובלתי מוכרות, לעסקאות בעלי עניין.

נדון כיצד הסכימו דירקטורים לאשר אותן, נדבר על המומחיות ואי התלות של מומחים חיצוניים המספקים חוות דעת, וננסה להבין מה תפקיד בעלי המניות באישור עסקאות כאלו והיכן אמור להיכנס הרגולטור לפעולה.

מחפשים הרצאה או סדנא? הרצאות וסדנאות מעניינות במגוון תחומים אצלכם בארגון.