הרצאות / סדנאות    TALK SHOWS

אקטואליה

אקטואליה היא אוסף התהליכים והאירועים המתרחשים בזמן הנוכחי.
כאשר התהליך מסתיים או האירוע מתרחק הוא כבר לא נחשב לאקטואליה אלא
לאירוע היסטורי.

 התהליך תלוי במידת המעורבות, כך שאירועים מסוימים עשויים עדיין להיחשב כחלק מהאקטואליה במקום אחד או עבור אנשים מסוימים ואילו עבור אנשים אחרים או מקומות אחרים הם כבר נחלת העבר.

תחת הכותרת "אקטואליה" ניתן לעסוק במגוון רחב של נושאים, שהמשותף להם הוא שכולם אירועים המתרחשים בהווה ומעסיקים את הציבור.
אקטואליה עוסקת בנושאים הנמצאים על סדר היום הציבורי הרלוונטיים לזמן הנוכחי, אשר האדם מגיב אליהם ומתייחס אליהם בהקשרים חברתיים.

TALKSHOWS מביאה אליכם מגוון הרצאות בנושא אקטואליה מפי מגוון מרצים ומרצות מהטובים בארץ.