הרצאות / סדנאות    TALK SHOWS

חוסן אישי נפשי ארגוני וכלכלי והתמודדות בעת משבר

חוסן אישי נפשי וארגוני נחוץ בעת מצבי משבר.
מחקרים רבים הוכיחו כי עובדים עם בריאות איתנה, מורל גבוה וחוסן רגשי יציב, הם עובדים נאמנים ופרודוקטיביים יותר, המסוגלים להתמודד ולתפקד בעת משברים קשים.
חוסן אישי הוא למעשה מכלול הכלים המאפשרים לאדם לנהל שגרה מיטיבה, להתמודד עם מצבי לחץ ולהשתקם ביעילות לאחר משברים.
חוסן ארגוני מתייחס ליכולת של ארגון לצפות ולהתאושש מזעזועים.
החוסן הארגוני היא פונקציה של רמת הירידה בתפקוד הארגון כתוצאה מזעזוע, משך הזמן בו הארגון לא נמצא בתפקודו הרגיל ורמת התפקוד אליה הארגון הצליח להגיע לאחר הזעזוע. ככל שהירידה בתפקוד הארגון מצומצמת יותר, משך ההתאוששות- הזמן בו הארגון לא נמצא בתפקודו הרגיל קצר יותר ורמת התפקוד לאחר ההתאוששות מהזעזוע גבוהה יותר, כך לארגון יש רמה גבוהה יותר של חוסן ארגוני.